مشاوره و تست رایگان

مشاوره و تست رایگان

مشاوره و انجام تستهای خاص در اولین فرصت، به صورت کاملا رایگان در سراسر کشور صورت خواهد پذیرفت.

ضمانت پروژه ها

تمامی پروژه ها حداقل ۹ ماه یا ۳۵۰۰ ساعت کاری بعد از استارت در شرکت مقصد، دارای گارانتی می باشد.

error: