تعمیر ژنراتور توربین های بادی

تعمیر توربین های بادی

تعمیر ژنراتور توربین های بادی

شرکت الوند نیروی اشتهارد همواره توسط تکنسین های توانمند و با استفاده از تجهیزات مدرن این این امکان را در زمینه تعمیر ژنراتور توربین های بادی فراهم آورده و مهندسان ما همواره با توجه به شرایط پیرامونی محیطی و عوامل موثر در عملکرد موتور و ژنراتور ها بیشترین بهره وری و استاندارد را در خدمات خود ارائه می نماید.

بدلیل حساسیت بالا در انجام این پروسه کارشناشان ما همواره راه حلی  بخصوص برای بازگرداندن برج های توربین به عملکرد اولیه و بهتر به شما ارئه خواهند داد.

error: