تست آنالیز جریان

تست راه اندازی الکتروموتور ها و انواع ماشین های دوار

سرویس و نگهداری دوره ای تجهیزات با تکنیک های انحصاری پایش وضعیت

تست آنالیز جریان – در راستای انجام خدمات پایش وضعیت، نگهداری و تعمیرات، شرکت الوند نیروی اشتهارد در کنار تیم نگهداری و تعمیرات مشغول در کارخانجات قرار گرفته و با انجام بازرسی های دوار وضعیت ماشین آلات را به طور مستمر پایش نموده و شرایط تجهیرات را به اطلاع تیم نگهداری و تعمیرات خواهد رساند.

شرکت الوند نیروی اشتهارد با پیاده سازی نطام جامع بازرسی فنی الکتروموتور ها کاملا رفتار این ماشین ها را درنظر گرفته و با تمرکز بر قسمت هایی که نشانه های الولیه بروز عیب را از خود نشان می دهند راهکارهای به موقع نگهداری و تعمیرات را ارائه می دهد. الوند نیرو با پایش کارکرد صحیح الکتروموتور ها و پیش بینی رفتار ماشین با تکنیک های مختلف در صدد است خروج ناخاسته واحد صنعتی ناشی از ایراد در اجزاء ماشین دوار را به حداقل برساند.

آنالیز اثرات الکتریکی و توان الکتروموتور اصلی ترین و بنیادي ترین مولفه در خدمات پایش وضعیت محسوب میشود.

این آنالیز کل سیستم الکتریکال از ورودي سوئیچگیر تغذیه در تابلوهاي 10 کیلوولت، 6کیلوولت، 600 ولت و 400 ولت را شامل شده و به جزئی ترین قسمتهاي الکتروموتور ختم میشود. سیستم درایو، کابلها، سیم پیچ استاتور، قفس روتور (براي روتورهاي قفس سنجابی) و سیم پیچ روتور (براي روتورهاي سیم پیچی شده ) همگی در محدوده پایش قرار خواهند گرفت و عیوبی که با ابزارهاي دیگر تا قبل از ایجاد خسارت قابل شناسایی نیستند در این بازرسی در مراحل بسیار اولیه شناسایی خواهند شد. عیوبی همچون شکستگی یا ترك در روتور بارها ، اتصال نامناسب روتور بار به ایراد در هسته ، فاصله هوایی ، عدم مرکزیت روتور ، هارمونیکهاي ناخواسته دائمی یا لحظه اي در ولتاژ ، End Ring و جریان ، نیمسوز شدن سیستم یکسوساز و اینورتر در درایو، ولتاژ شافت و جریان نشتی، تخلیه جزئی در سیم پیچ هاي مستعد، ارتعاشات پیچشی، همگی عیوبی هستند که با وجود آنها الکتروموتور به مدت محدود و تحت تنش و بدون عوارض بیرونی به کار خود ادامه خواهد داد اما به ناگاه با ایجاد خسارت گسترده متوقف خواهد شد. جالب آنکه همه این عیوب قبل از ایجاد خسارت با تکنیک انحصاري آنالیز اثرات الکتریکی قابل شناسایی هستند.

تکنیک آنالیز اثرات الکتریکی کم خطر و کم هزینه است. با این تکنیک می توان عیوبی مانند شکستگی و ترك میله هاي رتور ، خارج از مرکز دینامیکی و استاتیکی ، خرابی بیرینگ ، آنبالانسی ، ناهمراستایی ، لقی فنداسیون و عیوب مکانیکی و الکتریکی موتور را تشخیص داد.

آنالیز اثرات الکتریکی پروسه اي است که در آن سیگنالهاي ولتاژها و جریان هاي تغذیه، سیگنالهاي جریان ها و ولتاژ هاي نشتی و سیگنال هاي حاوي تخلیه جزئی موتور جهت تشخیص و ریشه یابی عیوب مختلف جمع آوري می شود و در بانک اطلاعاتی مرجع ذخیره می شوند . نتیجه تست با تست هاي اولیه که بلافاصله فراخوانی می شود مقایسه می شود تا وجود هر نوع مشکلی در دستگاه را نمایش دهد . سیستم هاي آنالیز اثرات الکتریکی به صورت آنالیز اثرات الکتریکی ONLINE (بر خط) می باشد که در آنها نیازي به خارج کرد ن ماشین از مدار نمی باشد و ماشین در حال کارکرد است.

 

در زیر به معرفی خدمات الوند نیروي اشتهارد در حوزه تخصصی آنالیز اثرات الکتریکی خواهیم پرداخت.

استاتور

 • تشخیص ظھور عیب در عایق قبل از سوختن
 • تشخیص عیب در سیم پیچ قبل از خارج شدن از مدار

عایق

 • تخلیه جزئی سرکلاف
 • تخلیه جزئی در شیار
 • تخلیه جزئی ناشی از آلودگی

روتور

 • تشخیص ترک در روتور
 • تشخیص نقطھ داغ در مدار روتور
 • تشخی شکستگی میلھ ھای و رینگ انتھایی

هسته

 • تشخیص اتصال بین ورقه ھای ھسته
 • تشخیص نقاط داغ بر روی ھسته

فاصله هوایی

 • تشخیص نا ھمراستایی روتور با استاتور
 • تشخیص خرابی بیرینگ
 • تشخیص عیوب مکانیکی

همه موارد فوق چنانچه به موقع تشخیص داده شوند با اصلاحات مختصر در محل و یا تعمیرات جزئی قبل از ایجاد خسارت عمده قابل رفع شدن می باشند .در غیر اینصورت سوختن سیم پیچ، عایق، تعویض هسته، تعمیر اساسی روتور و … اجتناب ناپذیر خواهد بود.

در رویه تشخیص عیب گام هاي زیر براي تحلیل وضعیت موتور و ژنراتور طی می شود:

خدمات آنالیز ارتعاشات

یکی از مهمترین موارد کنترلی در پایش وضعیت الکتریکی و مکانیکی در تجهیزات دوار و تجهیزات رفت و برگشتی تحلیل ارتعاش این تجهیزات می باشد. در این بررسیها طیف وسیعی از موارد الکتریکی و مکانیکی از قبیل وضعیت روتور، خطاي سیستم درایو و کنترل دور، نابالانسی ، ناهمراستایی یا عدم هم محوري شافت و کوپلینگ ، رزونانس ، لقی ، عیوب فونداسیون ، عیوب بیرینگ ، کاویتاسیون و … بررسی شده و عیوب آنها در مراحل اولیه قابل شناسایی هستند.

رساندن ارتعاشات یک ماشین به حد مجاز و نگاه داشتن آن در محدوده استاندارد تعیین شده توسط سازنده تجهیز ، می تواند عمر ماشین را تا 70 درصد افزایش دهد.

در بازرسیهاي دوره اي ارتعاشات تجهیزات می بایست مقادیر ارتعاشی هر ماشین را بصورت دورهاي برداشت و آنالیز نموده و نتایج را در مولفه هاي خاصی با مقادیر دوره بازرسی قبل مقایسه کرد. در مواقع دیگر دستگاه از حساسیت بالایی برخوردار است و می بایست رفتار ارتعاشی آن به صورت لحظه اي و آنلاین کنترل شود. در این حالت با اجراي سامانه آنلاین آنالیز ارتعاشات میتوان کنترل ماشین را به دست گرفت و از خرابی ها و توقفات ناگهانی آن جلوگیري کرد . پروتکل آنلاین سازي سامانه کنترل و آنالیز ارتعاش با همه پروتکلهاي استاندارد و جاري موجود در صنعت سازگار است.

بازرسی اولتراسونیک

در حوزه پایش وضعیت، بازرسی اولتراسونیک جدیدتر از تحلیل ارتعاشات است. اگرچه قدمت این نوع عیب یابی در پزشکی بسیار بیش از اینهاست. در حال حاضر تکنیک اولتراسونیک در حوزه پایش وضعیت قادر به تشخیص خرابی بیرینگهاي غلتشی، برخورد، خرابی چرخ دنده ها و . . . می باشد.

عیوب بیرینگ در مراحل بسیار اولیه که توسط آنالیز ارتعاشات قابل شناسایی نیست با این تکنیک شناسایی شده و اقدامات جبرانی قبل از اینکه وضعیت بیرینگ حاد شود انجام خواهد شد. طبق بررسیهاي انجام شده 36 %از عیوب بیرینگها مرتبط با گریسکاري بیش از حد است. وجود گریس بیش از مقدار لازم در بیرینگها باعث افزایش دماي بیرینگ، مایع شدن گریس و نهایتاً صدمه به بیرینگ خواهد شد 34 % .عیوب بیرینگ نیز ناشی از اعمال بار مضاعف به بیرینگ است که ناشی از نا هم محوري یا نابالانسی روتور است. 4% عیوب نیز ناشی از آلودگی سیستم روغنکاري است. همه این موارد قبل از آنکه منجر به آسیب به بیرینگ شوند با بازرسی اولتراسونیک قابل شناسایی است. با شناسایی و رفع این مشکلات قبل از خرابی بیرینگ پرسنل تعمیرات کل فرآیند تعویض بیرینگ را شامل باز و بسته کردن و دمونتاژ روتور و همچنین هم محور نمودن مجدد را صرفه جویی کرده اند.

این تست شامل موارد زیر می شود:
تشخیص نشتی داخلی والوها، هواي فشرده، تشخیص زود هنگام خرابی هاي تجهیزات دوار، تشخیص مشکلات روانکار و تشخیص آرك و کرونا.

 

برنامه ریزي انجام تست ها

شرکت الوند نیروي اشتهارد بر اساس تنوع تجهیزات قدرت و تجهیزات دوار و کلاس و توان آنها و بر اساس پیشنهادات سازندگان معتبر جداول تعمیرات و نگهداري و بازرسی هاي هفتگی، ماهانه، دو ماهه فصلی، شش ماهه و … را تعیین و دستورالعمل مربوطه را تدوین و پیاده سازي مینماید.

نتایج تست هاي هر سیستم بررسی و در بانک اطلاعاتی سوابق تجهیز درج میشود. گزارشات دوه هاي بعدي بصورت اتوماتیک توسط نرم افزار با نتایج تستهاي قبلی که در پرونده تجهیز مذکور درج شده است مطابقت داده شده و گزارشات لازم صادر می شود.

error: